Naša internetska stranica koristi kolačiće. To su male tekstualne datoteke koje se postavljaju i pohranjuju na računalo preko internetskog preglednika.

Neki kolačići sadrže takozvane ID kolačiće koji služe kao jedinstveni identifikator. Internet stranice i serveri mogu biti dodijeljeni individualnom internetskom pregledniku na kojem je kolačić i pohranjen. To znači da je vaš internetski preglednik nedvojbeno prepoznat ili ponovno prepoznat.

Kolačići nam pomažu da korisnici naše stranice imaju bolju uslugu nego bez kolačića.

Uporaba naše internetske stranice se može pratiti korištenjem kolačića, na način da se vidi kojim stranicama je korisnik pristupio, tj. koje ga stranice zanimaju.

Na ovaj način možemo kontinuirano poboljšavati našu internetsku stranicu.

Na našoj internetskoj stranici kolačiće je moguće blokirati u bilo koje vrijeme izvršavanjem postavki u vašem pregledniku da trajno odbija kolačiće. Dodatno, postojeće kolačiće je moguće izbrisati preko svih poznatijih preglednika ili drugih softvera. Ipak, ako isključite primanje kolačića preko vašeg preglednika, sve funkcije na našoj internetskoj stranici neće biti dostupne u određenim uvjetima.

Na primjer, blokiranjem kolačića u internetskom pregledniku također će spriječiti i Google u postavljanju konverzijskog kolačića u IT sustavu Subjekta Podataka. Kolačić kojeg je Google AdWords već postavio može se izbrisati preko internetskog preglednika ili drugog softvera.

Štoviše, imate mogućnost prigovora na Google oglašavanje koje se zasniva na vašim interesima. Da bi ovo izvršili pristupite postavkama u svakom internetskom pregledniku kojeg koristite preko poveznice www.google.hr/settings/ads.

Prikupljanje općih podataka i informacija

Naša internetska stranica prikuplja brojne opće podatke i informacije sa svakim pristupom na našu internetsku stranicu preko Subjekta Podataka ili preko automatiziranog sustava. Ovi općeniti podatci i informacije se pohranjuju u dnevničke datoteke na serveru. Moguće je prikupljanje sljedećeg:

Operativni sustav kojeg koristi pristupni sustav.
Vrsta preglednika i njihove verzije.
Internetska stranica s koje dolazi pristupni sustav na našu internetsku stranicu (tzv. referrer).
Adresa internetskog protokola (IP adresa).
Podstranice koje su aktivirane preko pristupnog sustava na našoj internetskoj stranici.
Datum i vrijeme pristupa stranici.
Internetski poslužitelj pristupnog sustava.
Ostali slični podatci i informacije koje se koriste za sprječavanje opasnosti od napada na naše IT sustave.
Pri uporabi ovih općih podataka i informacija AS-Motor Germany GmbH & Co. KG ne izvršava nikakve intervencije prema Subjektu Podataka. Umjesto toga, ove informacije su potrebne za:

Optimizaciju sadržaja na našim internetskim stranicama i oglašavanje naše stranice.
Ispravnu isporuku sadržaja na našoj stranici.
Utvrđivanje funkcionalnosti naših IT sustava i tehnologija na našoj stranici.
U slučaju bilo kakvih napada, omogućava informacije policiji koje su potrebne za provođenje zakona.
Stoga, u jednu ruku, ovi anonimno prikupljeni podatci i informacije se statistički analiziraju u AS-Motor Germany GmbH & Co. KG, a s druge stane analiziraju se s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka u našoj tvrtki, kako bi bili sigurni u optimalnu razinu zaštite osobnih podataka koje obrađujemo.

Anonimni podatci u dnevničkim datotekama na serveru se zasebno pohranjuju prema privatnim podatcima koje je naveo Subjekt Podataka.

Prijenos podataka preko obrazaca
Imate mogućnost prijenosa informacija i osobnih podataka preko obrazaca na našoj internetskoj stranici. Ovi osobni podatci se prenose preko odgovarajućeg ekrana s ulaznim podatcima. Osobni podatci koje unesete se prikupljaju i pohranjuju isključivo za uporabu na stranici odgovarajućeg Kontrolora i samo za njegove svrhe.

Dijeljenje ovih podataka se kategorički ne događa, osim ako ne postoji zakonska obveza dijeljenja ili ako dijeljenje služi u svrhu kaznenog progona ili utvrđivanja naših zakonskih prava.

Ako zatražite informacije o proizvodu ili prodaju preko jednog od naših kontaktnih obrazaca, vaš upit ćemo proslijediti jednom od naših prodajnih partnera (ovlašteni distributer u vašoj blizini) kako bi odgovorio na vaš upit. Prilikom registracije za jamstvo, pohranjujemo vaše podatke kako bi vam mogli poslati i servisne informacije i ostale informacije nakon kupnje (npr. informacije vezane uz dodatnu opremu, rezervne dijelove, posebne promocije i slično).

Možemo vam pružiti i informacije o tome koji se vaši osobni podatci pohranjuju na poseban zahtjev. Dodatno, na vaš zahtjev ili uputu možemo izbrisati ili ispraviti vaše osobne podatke, ukoliko ne postoji zakonska obveza zadržavanja takvih podataka. Službenik za osobne podatke i svi ostali zaposlenici odgovarajućeg Kontrolora dostupni su vam kao kontakt osobe po tom pitanju.

Brisanje i blokiranje osobnih podataka
Obrađujemo i pohranjujemo vaše osobne podatke samo na period koji je potreban za postizanje svrhe pohranjivanja, ili ako je to zakonski obvezno, ili neophodno sukladno dekretu državne agencije.

Ako svrha obrade više nije primjenjiva ili ako je istekao period pohrane propisan zakonom, osobni podatci će se rutinski i u skladu sa zakonskim odredbama blokirati ili obrisati.

Vaša prava
Pravo na dobivanje potvrde

Obvezni smo osigurati vam potvrdu o tome hoće li se obrađivati vaši relevantni osobni podatci. Možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu osobnih podataka kako bi iskoristili ovo pravo.

Pravo na informaciju

Kao Subjekt Podataka imate pravo od nas zatražiti informacije, bez naknade, u bilo koje vrijeme, a koje se tiču vaših pohranjenih osobnih podataka, kao i presliku ove informacije. Imate i druga prava na informacije:

Svrha obrade.
Kategorije osobnih podataka koje se obrađuju.
Primatelj ili kategorije primatelja kojima su ustupljeni podatci, ili će tek biti ustupljeni, naročito u slučaju kada je primatelj u trećim zemljama ili u slučaju kada se radi o međunarodnim organizacijama.
Ako je moguće, planirano trajanje pohrane osobnih podataka, ili ako to nije moguće, kriteriji za određivanje ovakvog trajanja.
Postojanje prava na ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka ili djelomično ograničavanje obrade Kontrolora ili pravo na prigovor na obradu.

Postojanje prava na žalbu nadležnom tijelu.

Ako osobni podatci nisu prikupljeni od Subjekta Podataka: svi dostupni podatci koje se tiču porijekla podataka.
Postojanje automatizirane funkcije o odlučivanju u skladu s Člankom 22, paragr. 1 i 4, odredbe o EU-GDPR, i, najmanje u ovim slučajevima, smislena informacija o logici, kao i ukupan obim namjeravanih učinaka takve obrade za Subjekta Podataka.
Štoviše, imate pravo na informacije jesmo li prenijeli osobne podatke trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. U tom slučaju, te u svim ostalim aspektima, Subjekt Podataka ima pravo na odgovarajuće jamstvo u sprezi s prijenosom.
Ako želite zatražiti ovo pravo na informacije, kontaktirajte našeg službenika za zaštitu osobnih podataka ili nekog drugog zaposlenika odgovarajućeg Kontrolora.

Pravo na ispravak, brisanje ili blokiranje

Imate pravo zahtijevati ispravak, brisanje ili blokiranje vaših osobnih podataka koji su pohranjeni. Ako zakonske odredbe ne dozvoljavaju brisanje, tada će vaši podatci biti blokirani i dostupni samo za gore navedene namjene vezane uz obvezne zakonske odredbe.

Kako bi iskoristili gore navedena vaša prava na opoziv, informacije, ispravak, brisanje ili blokadu vaših osobnih podataka molimo da kontaktirate niže navedenog službenika za zaštitu osobnih podataka. Za korištenje vaših prava, kako je gore navedeno ne naplaćuje se naknada.

Pravo na ograničavanje obrade

Imate pravo ograničiti obradu ako

Ako osporavate točnost osobnih podataka, tj. za period vremena koje nam omogućava izvršavanje provjere ispravnosti vaših osobnih podataka.
Ako je obrada nezakonska i odbijate brisanje osobnih podataka, te zahtijevate ograničavanje uporabe osobnih podataka.
Ako više nema potrebe za vašim osobnim podatcima za svrhu obrade, no vama su ti podatci potrebni za utvrđivanje odgovornosti, za korištenje ili obranu pravnih zahtjeva.
Ako ste uložili prigovor na obradu u skladu s Čl. 21, parag. 1 EU-GDPR odredbe i još uvijek nije utvrđeno nadmašuju li naši zakonski razlozi obrade nadmašuju vaše razloge.
Pravo na prenosivost

Imate pravo zatražiti osobne podatke koje ste nam ustupili, u strukturiranom, općem i čitljivom strojnom obliku.

Pravo na prigovor

Imate pravo na razloge koji proizlaze iz vaše specifične situacije za ulaganjem prigovora u bilo koje vrijeme obrade vaših osobnih podataka, nastalih uslijed Čl. 6, parag. 1, točke e ili f, EU-GDPR odredbe. Ovo se također primjenjuje za profiliranje s uporom u ovim odredbama. U slučaju prigovora mi više nećemo obrađivati osobne podatke osim ako možemo dokazati uvjerljive, zakonske razloge za obradu koji premašuju vaše interese, prava i slobode, ili ako se obrada koristi za utvrđivanje odgovornosti, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Dodatno, imate pravo na razloge koji proizlaze iz vaše specifične situacije na prigovor pri obradi osobnih podataka koja se odvija u našim prostorijama za znanstvena ili povijesna istraživanja ili u statističke svrhe sukladno Čl. 89, parag. 1 EU-GDPR odredbe, osim ako je takva obrada potrebna za ispunjavanje zadataka od javnog interesa.

Kako bi iskoristili ovo pravo na prigovor možete direktno kontaktirati našeg službenika za zaštitu osobnih podataka.

U vezi s uporabom informacija za društvene usluge, neovisno o direktivi 2002/58/EU, možete koristiti vaše pravo na prigovor preko automatiziranih postupaka za koje se koriste tehničke specifikacije.

Automatizirane odluke od slučaja do slučaja uključujući i profiliranje.

Imate pravo ne biti predmet odluke koja se zasniva isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koje ima za posljedicu pravnu primjenu koja na vas utječe ili koja vas na sličan način značajno narušava.

Ako Subjekt Podataka želi ostvariti prava koja se odnose na automatizirane odluke možete u bilo koje vrijeme kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili nekog drugog zaposlenika odgovarajućeg Kontrolora.

Kontaktiranje elektroničkom poštom (email)
Elektronička pošta, uključujući i sadržaj elektroničke pošte upućuju se organizaciji za obradu unutar tvrtke i tamo se obrađuju. Budući da je većina elektroničke pošte, u smislu sadržaja, obvezna za arhiviranje sukladno Zakonu o porezu (Abgabenordnung (AO)), sukladno zakonskim odredbama, mi smo dužni arhivirati elektroničku poštu na 10 godina. Kako bi to ostvarili koristimo sustav pohrane koji komprimira i pohranjuje sadržaj elektroničke pošte. Budući se elektronička pošta ne može tretirati drugačije, izričito izjavljujemo da aplikacije elektroničke pošte za posao i privatnu elektroničku poštu mogu imati trajnu pohranu i arhiviranje. Iako zahtijevamo da se suzdržite od slanja privatne elektroničke pošte. Za prijave za slobodna radna mjesta vidi “Prijave putem elektroničke pošte”. Ako tražite informacije o proizvodu ili prodaji preko elektroničke pošte, proslijedit ćemo vam upitnik i vaše kontaktne podatke jednom od naših prodajnih partnera (ovlašteni distributer u vašoj blizini) radi rješavanja vašeg problema.

Kontakt obrazac

Ako koristite naš kontaktni obrazac za direktni kontakt ili ako nam pišete preko elektroničke pošte podatci koje nam prenosite, kao što je vaša adresa elektroničke pošte i po mogućnosti, vaše ime, oni će biti pohranjeni na naš server elektroničke pošte. Ako tražite informacije o proizvodu ili prodaji preko jedne od naših kontakt obrazaca vaš upit ćemo proslijediti jednom od naših prodajnih partnera (ovlašteni distributer u vašoj blizini) radi rješavanja vašeg problema.

Prijava i postupak za slobodno radno mjesto

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke podnositelja zahtjeva u svrhu provođenja postupka prijave. Obrada se također može izvršiti elektroničkim putem. To je i slučaj kada nam kao podnositelj zahtjeva proslijedite odgovarajuću dokumentaciju za prijavu elektroničkim putem, na primjer, putem elektroničke pošte. Ako s vama zasnujemo radni odnos, preneseni podatci će se pohraniti u naš sustav za svrhu obrade radnog odnosa sukladno zakonskim odredbama. Ako s vama ne sklopimo radni odnos tada će se dokumenti iz prijave obrisati tri mjeseca nakon objave odluke o odbijanju, te ukoliko nema zakonskih interesa za suprotno.

Prijava za slobodno radno mjesto putem elektroničke pošte

U slučaju prijave za slobodno radno mjesto putem elektroničke pošte podatci će biti proslijeđeni rukovoditeljima tehničkih odjela u tvrtki koji su (zajednički) odgovorni za donošenje odluke o vašoj prijavi. Naši zaposlenici koji su uključeni u postupak prijave osposobljeni su i izričito obvezni predmet držati u tajnosti, te su im dane upute da se vaša prijava ne smije preslikavati.

Prijava za slobodno radno mjesto putem papirnate dokumentacije

U slučaju prijave za slobodno radno mjesto u papirnatoj formi (tiskano) podatci će se proslijediti rukovoditeljima tehničkih odjela u tvrtki koji su (zajednički) odgovorni za donošenje odluke o vašoj prijavi. Naši zaposlenici koji su uključeni u postupak prijave osposobljeni su i izričito obvezni predmet držati u tajnosti, te su im dane upute da se vaša prijava ne smije preslikavati. Za svrhe vezane uz teret dokazivanja vašu ćemo prijavu zadržati na određeni period vremena koji je gore naveden. Nakon toga, bilo koja preslika vaših dokumenata iz prijave će se uništiti na siguran način (uništavačem papira). Vaši originalni dokumenti će biti vraćeni kako bi se oslobodili odgovornosti.

Obrada ugovornih podataka
Zajednički radimo s vanjskim dobavljačima. Ovi vanjski dobavljači usluga su naručeni za obradu osobnih podataka sukladno našim uputama. Budući da nam je zaštita vaših podataka jako važna, prilikom odabira ovakvih pružatelja usluga obraćamo posebnu pažnju na njihove standarde zaštite podataka. Na primjer, surađujemo sa sljedećim pružateljima usluga:

Prikupljanje i uporaba podataka

Uporaba internetske stranice

Ako u sljedećim poglavljima nije izrečeno ništa suprotno, tada se kategorički neće prikupljati podatci, obrađivati ili koristiti pri posjeti naše internetske stranice. Ipak, uporabom Google Analytics sustava saznajemo posebne tehničke informacije na osnovu podataka koje prenosi preglednik (na primjer, vrsta preglednika, verzija preglednika, korišteni operativni sustav, naše internet stranice koje ste posjetili, uključujući trajanje posjete, prethodno posjećene stranice). Analiziramo ove podatke samo za statističke svrhe. Ne analiziramo učestalost posjeta. Štoviše, odričemo se bilo kojih i svih istraživanja koja se odnose na povezivanje IP adrese s privatnom osobom.

Google Analytics

Ova internetska stranica koristi Google Analytics, servis za analizu interneta u vlasništvu Google Inc. (“Google”). Google Analytics koristi takozvane “kolačiće”, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na računalu i omogućavaju analizu vaše uporabe naše stranice. Po pravilu, informacije zadobivene preko kolačića, a vezane uz vašu uporabu ove stranice, se prenosi na Googleov server u SAD-u i tamo se pohranjuje. No, kod aktivacije IP anonimizacije (dodatni alati, inkognito režim, itd.) na ovoj stranici, Google će najprije skratiti vašu IP adresu unutar područja država članica EU ili u drugim državama koje su supotpisnice Sporazuma o pristupanju Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima će se prenositi cjelokupna IP adresa na Googleov server u SAD-u i tamo će biti skraćena. U ime operatera ove internetske stranice, Google će ove informacije koristiti za procjenu korištenja stranice, za izradu izvještaja o aktivnostima stranice i za pružanje drugih usluga koje su vezane uz uporabu stranice i internet operatera internetske stranice. IP adresa koja se prenosi putem vašeg preglednika u okviru Google Analytics sustava neće se povezivati s bilo kojim drugim podatcima koje Google ima. Pohranu kolačića možete spriječiti odabirom odgovarajućih postavki u vašem pregledniku. Ipak, moguće je spriječiti prikupljanje podataka vezanih za uporabu stranice koje sakupljaju kolačiči (uključujući i vašu IP adresu) i prijenos u Google, kao i obradu ovih podataka od strane Googla preuzimanjem i ugradnjom programskog dodatka koji se nalazi na sljedećoj poveznici (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Možete spriječiti prikupljanje vaših osobnih podataka preko Google Analyticsa klikom na sljedeću poveznicu. Postavit će se kolačić s mogućnošću isključivanja koji će spriječiti buduće prikupljanje vaših podataka prilikom posjećivanja ove internetske stranice.

Detaljnije informacije vezane uz uvjete uporabe i privatnosti i zaštite podataka nalaze se na http://www.google.com/analytics/terms/de.html or at https://www.google.de/intl/de/policies/.

Izričito izjavljujemo da je sustav Google Analytics na ovoj internetskoj stranici proširen kodom “anonymizeIp” kako bi se omogućila anonimno prikupljanje IP adrese (tzv. IP maskiranje).

Google AdWords

Odgovarajući sakupljač je integrirao Google AdWords na ovu internetsku stranicu. Google AdWords je usluga za internetsko oglašavanje koja omogućava oglašivačima da postavljaju oglase u Googlove rezultate pretraživanja i također u Googlovu oglašivačku mrežu. Google AdWords omogućava da oglašivač unaprijed navede posebne ključne riječi preko kojih će se oglas prikazivati samo u rezultatima pretrage na Googleu, te ako korisnik pozove ključnu riječ u pretraživanju u tražilici. U Google oglašivačkoj mreži oglasi se distribuiraju preko automatskog algoritma i u skladu s prethodno definiranim ključnim riječima vezanim za temu internetske stranice.

Tvrtka koja upravlja sustavom Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Svrha sustava Google AdWords je oglašavanje naše internetske stranice prikazivanjem interesnog oglašavanja na stranicama tvrtki trećih strana i u rezultatima pretrage Google tražilice, te prikazivanjem oglasa trećih strana na našoj internetskoj stranici.

Dodatne informacije i primjenjiva zaštita podataka iz Googla može se zatražiti na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

YouTube

Na našoj internetskoj stranici integrirali smo komponente YouTuba. YouTube je internetski video portal koji omogućava besplatan prikaz video isječaka za video izdavače koji isto tako omogućavaju svojim korisnicima besplatno gledanje, ocjenjivanje i komentiranje ovih video isječaka. YouTube dozvoljava izdanja svih vrsta videozapisa, što je razlog zašto se cjelokupni filmovi i televizijski prijenosi, kao i glazbeni videozapisi, traileri i videozapisi koje izrađuju korisnici mogu pregledati na internetskom portalu.

Tvrtka koja upravlja Youtubeom je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. YouTube, LLC je podružnica tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Svakim pristupom na individualne stanice ove internetske stranice kojom upravlja odgovarajući Kontrolor, te na kojoj je integriran Youtube komponenta (YouTube video) internetski preglednik na IT sustavu Subjekta Podataka automatski će potaknuti odgovarajuća YouTube komponenta za preuzimanje prezentacije odgovarajuće YouTube komponente.

Dodatne informacije koje se tiču Youtubea se mogu pronaći na https://www.youtube.com/yt/about/de/. Kao dio ove tehničke procedure YouTube i Google prikupljaju znanje o posebnim stranicama koje je posjetio Subjekt Podataka.

Politike o privatnosti podataka koje izdaje YouTube mogu se pronaći ovdje: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, YouTube i Google daju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Dijeljenje spremljenih stranica
Na našim internetskim stranicama nudi se mogućnost dijeljenja određene stranice na društvenim mrežama (npr. Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn) ili putem elektroničke pošte. Na našoj stranici postoje samo integrirane vanjske poveznice za određene usluge. Nakon klika na integriranu grafiku biti ćete preusmjereni na stranicu odgovarajućeg pružatelja društvene mreže, tj. samo u ovom trenutku će biti preneseni podatci o korisniku kod odgovarajućeg pružatelja usluga društvene mreže. Ako ne želite da te gore navedene društvene mreže prikupljaju takve podatke, molimo da ne klikate na grafiku. Za informacije vezane uz rukovanje vašim osobnim podatcima na društvenim mrežama molimo da provjerite odgovarajuće politike privatnosti na pružateljima usluga društvenih mreža:

Facebook

https://de-de.facebook.com/policy.php

Google+

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

YouTube

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/